NYHETER

Här kan Du läsa om aktuella mål och nyheter på Advokatfirman Morgården

Vi deltar ofta i stora och uppmärksammade rättegångar. Här kan Du läsa mer om aktuella mål och nyheter på byrån. Kontakta oss om Du har frågor om något av de mål som vi jobbar med.

2024-04-12 Frikännande dom i uppmärksammat mål rörande sabotage
Svea hovrätt frikände samtliga åtalade i ett mycket uppmärksammat mål rörande sabotage efter en klimatprotest på E4. Till skillnad från tingsrätten gör hovrätten bedömningen att trafikstörningen inte varit så pass allvarlig att den kan anses som sabotage. En av de som frikänns försvaras av advokat Carl-Oskar Morgården. Domen har överklagats till Högsta domstolen av Riksåklagaren.

Klimataktivister frikänns från sabotage - Dom rivs upp | DN

2024-03-15 Frikännande dom rörande mordet på Emporia i Malmö
Totalt åtta personer åtalades i rättegången rörande mordet på Emporia. Carl-Oskar Morgården försvarade en man som åtalades för bl.a. anstiftan till mord samt anstiftan till försök till mord. Åklagarna yrkade på livstids fängelse. Tingsrätten ogillade åtalet mot mannen i sin helhet. Advokat Carl-Oskar Morgården biträddes av advokat Marika Lampers.

Dom i mål om bl.a. anstiftan av mord på Emporia i augusti 2022 | Malmö Tingsrätt

2024-03-14 Frikännande dom i uppmärksammat mål mordförsök efter balkongfall
Carl-Oskar Morgården försvarade en man åtalades för bl.a. försök till mord och grov misshandel efter att en kvinna fallit från en balkong. Tingsrätten ogillade åtalet avseende försök till mord, grov misshandel samt misshandel. Mannen dömdes enbart för en misshandel av normalgraden. Advokat Carl-Oskar Morgården biträddes av jurist Ebba Karlsson.

"Balkongfallet" avgjort - mannen frikänns: "Ovanligt svagt åtal | Nya Ludvika tidning

2023-05-29 Frikännande dom i uppmärksammat mål rörande drunkningsolycka
Tre personer stod åtalade för vållande till annans död efter att en pojke rymt från sin förskola och drunknat i en pool i Södertälje. Carl-Oskar Morgården försvarade ordföranden i föreningen som ägde fastigheten där förskolan bedrevs. Tingsrätten fann dels att ansvaret för rymningen hade delegerats, dels att agerandet i sig inte var oaktsamt. Åtalet ogillades alltså på bägge dessa grunder. En mycket stor lättnad för vår klient och en slutpunkt för den tragiska händelsen. Domen överklagades inte av åklagaren.

Rymde från förskolan och drunknade | Nyheter | Expressen

2022-10-14 Helt frikännande dom rörande hets mot folkgrupp
I ett mycket uppmärksammat mål rörande hets mot folkgrupp frikändes Carl-Oskar Morgårdens 95-åriga klient på bägge åtalspunkterna. Tingsrätten kom fram till att den tilltalade saknat uppsåt rörande en av punkterna, och att uttalandet i den andra punkten inte utgjorde hets mot folkgrupp. Åklagaren valde att inte överklaga domen.

Nazisten Vera Oredsson frias på alla punkter – ”Den här domen kommer få betydelse” – Dala-Demokraten (dalademokraten.se)

2022-05-12 Frikännande dom i omfattande mål rörande svarta lägenhetskontrakt
15 personer stod åtalade i det fall som beskrivits som Sveriges största vad gäller svarta lägenhetskontrakt. Carl-Oskar Morgårdens klient frikändes helt från ansvar eftersom tingsrätten kom fram till att den åtalade gärningen inte var att rubricera som grov, och att den därmed var preskriberad.

Mor och dotter döms till fängelse – sålde svarta lägenhetskontrakt för miljonbelopp - DN.SE

2021-12-10 Helt frikännande dom rörande bankbedrägerier i hundramiljonersklassen
Åtta personer stod åtalade i rättegången, som är den största i sitt slag i Sverige och pågick under 29 dagar i Stockholms tingsrätt. Carl-Oskar Morgårdens klient var den enda som frikändes. Tingsrätten fann att det inte var bevisat att klienten haft kännedom om att oriktiga uppgifter och falska handlingar skulle användas i de bolåneansökningar som skickades till bankerna. Vidare fann tingsrätten att en eventuell medhjälpsgärning inte omfattades av åtalet. Slutligen fann tingsrätten att det inte heller var bevisat att klienten haft uppsåt till medhjälp till brottsligheten. Åtalet ogillades därför i sin helhet. En oerhört glädjande dom för vår klient som riskerade ett långt fängelsestraff, utvisning till Ryssland samt förverkande av påstått brottsutbyte. Carl-Oskar Morgården biträddes av Marika Lampers.

Liga lurade banker – fem döms i härvan (expressen.se)

2021-12-10 Frikännande hovrättsdom efter 5 års fängelse i tingsrätten
Svea hovrätt frikände Carl-Oskar Morgårdens klient från människorov, försök till grov utpressning och övergrepp i rättssak. I tingsrätten dömdes klienten till 5 års fängelse. Grunden till den frikännande domen är de stora brister i förundersökningen som försvaret påpekat allt sedan rättegången i tingsrätten; att åklagaren struntat i att undersöka den påstådda brottsplatsen, att inhämta mastuppkopplingar och att utreda målsägandens skador på ett rättssäkert sätt. Vi accepterar aldrig att någon av våra klienter döms för ett allvarligt brott utan att man vänt på alla stenar under utredningen! Denna gång blev det helt avgörande.

Slipper 5 års fängelse – dömdes utan teknisk bevisning: ”Oförklarligt” (dt.se)

2021-11-11 Vinst i Högsta domstolen
HD sänkte straffet för Carl-Oskar Morgårdens klient som i hovrätten dömdes till totalt 6 års fängelse för bl.a. grov utpressning. Domen blir vägledande vid situationer då någon tidigare dömts för ett grovt brott och därefter döms för ytterligare ett grovt brott begånget i slutet av prövotiden.

Högsta domstolen sänker straffet – ”hade hoppats på mer” (dt.se)

2021-10-26 Omfattande rättegång rörande påstådd bolåneliga
Den 26 oktober påbörjades rättegången i Stockholms tingsrätt rörande en påstådd liga som åtalats för att under flera års tid ha lurat storbanker på bolån på över 400 miljoner kronor. Carl-Oskar Morgården, biträdd av Marika Lampers, försvarar en av de huvudåtalade i målet. Rättegången beräknas pågå 27 dagar och ska avslutas 22 december.

Tv4play.se

2021-10-22 Framgång för försvaret i ett av Sveriges största tryckfrihetsmål
Den 22 oktober meddelades dom i ett mål där Carl-Oskar Morgården försvarade den ansvarige utgivaren för en webbplats där det publicerats material som enligt Justitiekanslern utgjorde hets mot folkgrupp i 42 fall. Eftersom målet rör tryckfrihet dömde en jury på 9 lekmän tillsammans med 3 lagfarna domare i tingsrätten. Juryn frikände från 13 åtalspunkter; därutöver frikände de lagfarna domarna från 5 punkter. Ytterligare 2 punkter lades ner av Justitiekanslern. Totalt frikändes den ansvarige utgivaren från hälften av åtalspunkterna, vilket var en stor framgång för försvaret. Målet är ett av de hittills största i sitt slag i Sverige och är av stort intresse för gränsdragningen mellan det fria ordet - som är av avgörande betydelse i ett demokratiskt samhälle - och en straffbar gärning.

2021-09-21 Carl-Oskar Morgården medverkar i Anders och våldet på TV4
Advokat Carl-Oskar Morgården medverkar i dokumentärserien Anders och våldet, där han diskuterar det grövre och ökade gängvåldet ur en försvarsadvokats perspektiv.

Tv4play.se

2021-09-05 Carl-Oskar Morgården medverkar i Krull & Kriminell
Carl-Oskar Morgården medverkar som gäst i senaste avsnittet av den populära podcasten Krull & Kriminell. ”Advokaten Carl-Oskar Morgården gläntar på dörren till den ljusskygga sidan av advokatyrket. Han berättar om “Förortsgangsters i kostym” - det vill säga jurister med bristande etik och moral som knyter tvivelaktiga band till sina kriminella klienter. Mutor, cynisk marknadsföring, tveksamt umgänge och ibland rent kriminellt beteende. Efter flera uppmärksammade fall där advokater blivit avstängda är det är dags att ta tempen på yrkesgruppen, som ibland tycks ha tappat omdömet helt.”

Advokat Carl-Oskar Morgården | Lyssna här | PodMe Premium podcasts

2021-08-30 Prövningstillstånd i Högsta domstolen
HD har meddelat prövningstillstånd för en av Carl-Oskar Morgårdens klienter rörande frågan om förverkande av villkorligt medgiven frihet. Domen kommer att få mycket stor betydelse för de återfaller i brott under villkorlig frigivning från ett annat fängelsestraff. HD kommer att meddela domen under hösten 2021.

HD prövar om avklippt öra är nog för förverkad villkorlig frigivning | Dagens Juridik

2021-07-20 Frikännande dom i Sveriges största mål rörande pirat-TV
Carl-Oskar Morgården och Johan Larsson försvarade en klient åtalad för brott mot upphovsrättslagen bestående i delaktighet i ett mycket omfattande och avancerat brottsupplägg rörande s.k. IP-tv och cardsharing. Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea hovrätt frikände klienten helt från åtalet.

Misstänkta TV-pirater krävs på 137 miljoner kronor | SVT Nyheter

2021-07-15 Helt frikännande dom för Carl-Oskar Morgårdens klient i Vårbymålet
Carl-Oskar Morgårdens klient frikändes från samtliga tre åtalspunkter i den mycket uppmärksammade Vårbyrättegången; grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott samt grovt brott mot lagen om sprängmedel. Vart och en av dessa brott har ett straffminimum på två års fängelse.

 Så döms de åtalade i Vårbynätverket | SVT

2021-04-30 Advokat Carl-Oskar Morgården på tredje plats i Advokaternas advokat
När advokater och biträdande jurister fick svara på frågan vilken försvarsadvokat de själva hade anlitat om de blev misstänkta för brott kom Carl-Oskar Morgården på tredje plats. Över 1100 advokater deltog i omröstningen.

Här är försvararen kollegorna helst vill anlita: "Jag blir stolt" | Dagens Juridik

2021-04-01 Carl-Oskar Morgården nominerad till Advokaternas advokat
Carl-Oskar Morgården har av tidningen Dagens juridik nominerats till utmärkelsen Advokaternas advokat inom brottmål. Frågeställningen i undersökningen till Sveriges jurister och advokater är Vilken advokat hade du själv anlitat om du blev misstänkt för brott? Resultatet kommer att redovisas under våren.

2021-02-15 Dom i uppmärksammat mål rörande synnerligen grov misshandel i Skellefteå
Carl-Oskar Morgården försvarade en klient åtalad för bl.a. synnerligen grov misshandel. Klienten erkände gärningen. Åklagaren yrkade på minst 7 års fängelse. Tingsrätten dömde, bl.a. med hänvisning till klientens dåliga psykiska mående, till 5,5 års fängelse.

Två män döms efter tortyrlik misshandel i Boliden – skar av finger | SVT Nyheter

2020-11-27 Frikännande dom rörande mordförsök i Sandviken
Carl-Oskar Morgården försvarade en man som åtalats för medhjälp till mordförsök rörande en uppmärksammad händelse i Sandviken i augusti 2020. Åklagaren påstod att det rörde en uppgörelse i MC-kretsar. Tingsrätten frikände mannen helt från åtalet.

32-årig Bandidosmedlem får fängelse – döms för blodig yx-attack i Sandviken (gd.se)

2020-11-05 Frikännande dom efter polisskott på Tjärna Ängar

Carl-Oskar Morgården försvarade en klient som var åtalad för bl.a. grovt hot mot tjänsteman och övergrepp i rättssak i samband med en händelse där en polisman sköt verkanseld. Tingsrätten frikände klienten på bägge dessa punkter och försatte honom på fri fot efter avslutad huvudförhandling.

Efter polisskottet på Tjärna Ängar – åtalad frias: ”Hotade inte polismannen” (dt.se)

2020-06-26 Dom i uppmärksammat mordmål Saltsjö Boo.

Carl-Oskar Morgården försvarade en klient åtalad för grovt skyddande av brottsling och brott mot griftefriden. Klienten medgav det faktiska händelseförloppet med hävdade att agerandet skett i nöd samt under tvång. Tingsrätten dömde pga. tvånget till en ren skyddstillsyn trots att straffvärdet annars hade varit 2 års fängelse.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/fem-atalas-for-dodsskjutning-i-nacka

2020-05-12 Åtal i stort mål rörande s.k. cardsharing och IPTV

Carl-Oskar Morgården företräder en av de åtalade i målet som kommer att påbörjas i Patent- och marknadsdomstolen under hösten 2020. Målet är ett av de största i sitt slag i Sverige.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/misstankta-tv-pirater-kravs-pa-137-miljoner-kronor

2020-02-01 Artikel om Carl-Oskar Morgården i Dalarnas tidningar

”Min åsikt om våldsbrott måste jag lägga åt sidan” BORLÄNGE Två dödsskjutningar i Borlänge under 2019. Stjärnadvokaten Carl-Oskar Morgården är försvarare i båda målen. – Vad jag personligen tycker om grova våldsbrott måste jag lägga åt sidan. Man får inte vackla i sin yrkesmässiga roll utan
måste stå rakryggad bredvid sin klient.

Länk: dt.se

2020-01-27 Rättegång rörande mord och grovt vapenbrott i Falu tingsrätt

Idag börjar den uppmärksammade rättegången där tre personer är åtalade för bl.a. mord och grovt vapenbrott vid Kupolen i Borlänge sommaren 2019. Carl-Oskar Morgården försvarar en av de tilltalade som erkänner grovt vapenbrott men förnekar mord, bl.a. pga. nödvärn. Rättegången beräknas pågå till slutet på februari.

Länk: svt.se

2019-12-21 - 16 års fängelse i mål rörande mord och mordförsök

Hovrätten bestämde påföljden till 16 års fängelse för de tre tilltalade i ett uppmärksammat mord och mordförsök i Borlänge 2019. Carl-Oskar Morgården försvarade den åtalade som erkänt gärningarna. Åklagaren yrkade såväl i tingsrätten som hovrätten på livstids fängelse.

Länk: svt.se

2019-10-25 - Frikännande dom i Sveriges största mål rörande hets mot folkgrupp

Carl-Oskar Morgården försvarade en av de huvudåtalade i ett mycket uppmärksammat mål rörande hets mot folkgrupp i samband med NMR:s demonstration vid bokmässan 2017. Domen blev en stor framgång för försvarssidan, samtliga åklagarens gärningspåståenden ogillades av tingsrätten. Domen är överklagad och förväntas bli prejudikat på området..

Länk: expo.se

2019-09-01 Artikel om Carl-Oskar Morgården i Dagens Industri/IN Stockholm

Hundra procent försvar. Han vill bli en av landets främsta brottmålsadvokater. Carl-Oskar Morgården står upp och försvarar då livet halkat snett.

Länk: Issuu.com