MEDARBETARE

Här kan Du läsa mer om
medarbetarna på
Advokatfirman Morgården.

Advokat Carl-Oskar Morgården

Carl-Oskar Morgården inledde sin karriär som affärsjurist i Bryssel och därefter Stockholm på en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer. 2008 bestämde han sig för att följa sin ursprungliga dröm att bli brottmålsadvokat. Han har sedan dess specialiserat sig helt på brottmål och straffrätt, och har under åren gått ett stort antal kurser på området. Dessutom har han med stor framgång företrätt ett mycket stort antal klienter som misstänkts för olika typer av brott. Carl-Oskar kvalificerar sig för Advokatsamfundets tredje och högsta nivå avseende yrkeserfarenhet för brottmålsadvokater. Han har framträtt ofta i media, bl.a. som expert i tv-programmet Brottscentralen.

Carl-Oskar åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare och målsägandebiträde. Han åtar sig även uppdrag för företag och organisationer som behöver rådgivning i straffrättsliga ärenden.

Jur. kand. Uppsala universitet och Université Montpellier 1, 2007.
Trainee, Europaparlamentet, 2007
Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge, 2007 - 2008.
Biträdande jurist, Advokatfirman Glimstedt, 2008 - 2011.
Advokat och delägare, Advokatfirman Glimstedt, 2012 - 2017.
Advokat, Försvarsadvokaterna Stockholm, 2017-2019.
Advokat och grundare, Advokatfirman Morgården, 2019-
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2011.

Biträdande jurist Johan Larsson

Johan Larsson inledde sin karriär som jurist på en allmänpraktiserande advokatbyrå i Stockholm. Under sin tid där arbetade han med brottmål, tvistelösning, arbetsrätt och affärsjuridik. Johan har vid flertalet tillfällen företrätt klienter i domstol, i första hand som målsägandebiträde. Johan har ett brinnande intresse för straffrätt och arbetar numera uteslutande med brottmål. Utöver egna uppdrag som målsägandebiträde biträder han advokatbyråns klienter vid polisförhör och förberedelser inför rättegångar. Johan Larsson beräknas erhålla advokattiteln under hösten 2021.

Johan åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och privat försvarare. Han åtar sig även uppdrag för företag och organisationer som behöver rådgivning i straffrättsliga ärenden.

Jur. kand., Uppsala universitet, 2018
Utbytesstudier, City University of Hong Kong, 2017
Uppsatspraktik, Advokatfirman De Basso, 2018
Biträdande jurist, Kriström Advokatbyrå, 2018 - 2020 
Biträdande jurist, Advokatfirman Morgården, 2020 -