Advokat Carl-Oskar Morgården

Carl-Oskar Morgården inledde sin karriär som affärsjurist i Bryssel och därefter Stockholm på en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer. 2008 bestämde han sig för att följa sin ursprungliga dröm att bli brottmålsadvokat. Han har sedan dess specialiserat sig helt på brottmål och straffrätt, och har under åren gått ett stort antal kurser på området. Dessutom har han med stor framgång företrätt ett mycket stort antal klienter som misstänkts för olika typer av brott. Carl-Oskar kvalificerar sig för Advokatsamfundets tredje och högsta nivå avseende yrkeserfarenhet för brottmålsadvokater. Han har framträtt ofta i media, bl.a. som expert i tv-programmet Brottscentralen. Carl-Oskar Morgården röstades 2021 fram till den tredje mest populära brottmålsadvokaten bland andra advokater och biträdande jurister.

Carl-Oskar åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare och målsägandebiträde. Han åtar sig även uppdrag för företag och organisationer som behöver rådgivning i straffrättsliga ärenden.

Jur. kand. Uppsala universitet och Université Montpellier 1, 2007
Trainee, Europaparlamentet, 2007
Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge, 2007 - 2008
Biträdande jurist, Advokatfirman Glimstedt, 2008 - 2011
Advokat och delägare, Advokatfirman Glimstedt, 2012 - 2017
Advokat, Försvarsadvokaterna Stockholm, 2017-2019
Advokat och grundare, Advokatfirman Morgården, 2019-
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2011

Kontakt
E-post: com@advokatmorgarden.se
Telefon: 070-632 81 22

Advokat Johan Larsson

Johan Larsson inledde sin karriär som jurist på en allmänpraktiserande advokatbyrå i Stockholm. Under sin tid där arbetade han med brottmål, tvistelösning, arbetsrätt och affärsjuridik. Johan har ett brinnande intresse för straffrätt och har sedan tidiga tonår drömt om att arbeta som försvarsadvokat. Johan Larsson anslöt sig till Advokatfirman Morgården som biträdande jurist under sommaren 2020 och när han i augusti 2021 antogs som ledamot av Sveriges Advokatsamfund var han en av Sveriges yngsta försvarsadvokater.

Johan Larsson åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Efter särskild överenskommelse kan Johan även åta sig uppdrag som offentligt biträde i tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV) samt migrationsmål. Han åtar sig även uppdrag för företag och organisationer som behöver rådgivning i straffrättsliga ärenden.

Jur. kand., Uppsala universitet, 2018
Utbytesstudier, City University of Hong Kong, 2017
Uppsatspraktik, Advokatfirman De Basso, 2018
Biträdande jurist, Kriström Advokatbyrå, 2018–2020
Biträdande jurist, Advokatfirman Morgården, 2020–2021
Advokat, Advokatfirman Morgården, 2021–
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2021

Refererade mål i Högsta domstolen: NJA 2019 s. 765 I–III (”Bättre rätt till fordon I–III”)

Kontakt
E-post: jl@advokatmorgarden.se
Telefon: 070-638 47 25

Biträdande jurist Marika Lampers

Marika Lampers tog sin examen från Uppsala universitet i januari 2021. Trots detta har hon redan erfarenhet av att arbeta med brottmål i flera olika roller. Hon har arbetat som juristassistent på annan humanjuridisk byrå, arbetat på anstalten Hall och gjort praktik som protokollförare på Stockholms tingsrätt. Marika har läst fördjupningskurs i brottmål samt skrivit sitt examensarbete i ämnet. Utöver egna uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare biträder Marika advokatbyråns klienter vid t.ex. polisförhör och förberedelser inför rättegångar.

Marika åtar sig i första hand uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Jur. kand., Uppsala universitet, 2021
Juristassistent, Advokatbyrån Thomas Bodström, 2019-2020
Uppsatspraktik, Stockholms tingsrätt, 2020
Biträdande jurist, Advokatfirman Morgården, 2021-

Kontakt
E-post: ml@advokatmorgarden.se
Telefon: 070-632 81 24

Paralegal Ebba Karlsson

Ebba Karlsson får sin juristexamen från Uppsala universitet i juni 2022. Ebba kommer att påbörja anställning som biträdande jurist på advokatbyrån den 1 augusti 2022. Fram till dess har hon en roll som paralegal. Ebba har redan erfarenhet av att arbeta med brottmål i flera olika roller. Hon har arbetat som sommarnotarie på annan humanjuridisk byrå och arbetat inom Kriminalvården. Ebba har dessutom skrivit sitt examensarbete i ämnet. Hon har därutöver deltagit i flera advokatkurser i straffrätt.

Jur. kand., Uppsala universitet, 2022
Sommarnotarie, Olsson Lilja Advokater, 2021
Kriminalvården, anstalten Norrtälje, 2020-2021
Biträdande jurist, Advokatfirman Morgården, 2022-

Kontakt
E-post: ek@advokatmorgarden.se
Telefon: 070-6328121