Advokat Carl-Oskar Morgården

Carl-Oskar Morgården inledde sin karriär som affärsjurist i Bryssel och därefter Stockholm på en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer. 2008 bestämde han sig för att följa sin ursprungliga dröm att bli brottmålsadvokat. Han har sedan dess specialiserat sig helt på brottmål och straffrätt, och har under åren gått ett stort antal kurser på området. Dessutom har han med stor framgång företrätt ett mycket stort antal klienter som misstänkts för olika typer av brott. Carl-Oskar kvalificerar sig för Advokatsamfundets tredje och högsta nivå avseende yrkeserfarenhet för brottmålsadvokater. Han har framträtt ofta i media, bl.a. som expert i tv-programmet Brottscentralen. Carl-Oskar Morgården röstades 2021 fram till den tredje mest populära brottmålsadvokaten bland andra advokater och biträdande jurister.

Carl-Oskar åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare och målsägandebiträde. Han åtar sig även uppdrag för företag och organisationer som behöver rådgivning i straffrättsliga ärenden.

Jur. kand. Uppsala universitet och Université Montpellier 1, 2007
Trainee, Europaparlamentet, 2007
Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge, 2007 - 2008
Biträdande jurist, Advokatfirman Glimstedt, 2008 - 2011
Advokat och delägare, Advokatfirman Glimstedt, 2012 - 2017
Advokat, Försvarsadvokaterna Stockholm, 2017-2019
Advokat och grundare, Advokatfirman Morgården, 2019-
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2011

Kontakt
E-post: com@advokatmorgarden.se
Telefon: 070-632 81 22

Biträdande jurist Marika Lampers

Marika Lampers tog sin examen från Uppsala universitet i januari 2021. Trots detta har hon redan erfarenhet av att arbeta med brottmål i flera olika roller. Hon har arbetat som juristassistent på annan humanjuridisk byrå, arbetat på anstalten Hall och gjort praktik som protokollförare på Stockholms tingsrätt. Marika har läst fördjupningskurs i brottmål samt skrivit sitt examensarbete i ämnet. Utöver egna uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare biträder Marika advokatbyråns klienter vid t.ex. polisförhör och förberedelser inför rättegångar.

Marika åtar sig i första hand uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Jur. kand., Uppsala universitet, 2021
Juristassistent, Advokatbyrån Thomas Bodström, 2019-2020
Uppsatspraktik, Stockholms tingsrätt, 2020
Biträdande jurist, Advokatfirman Morgården, 2021-

Kontakt
E-post: ml@advokatmorgarden.se
Telefon: 070-632 81 24

Biträdande jurist Ebba Karlsson

Ebba Karlsson tog sin juristexamen från Uppsala universitet i juni 2022. Ebba har redan erfarenhet av att arbeta med brottmål i flera olika roller. Hon har arbetat som sommarnotarie på annan humanjuridisk byrå och arbetat inom Kriminalvården. Ebba har dessutom skrivit sitt examensarbete i ämnet och gjort uppsatspraktik på advokatbyrån. Hon har därutöver deltagit i flera advokatkurser i straffrätt. Utöver egna uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare biträder Ebba advokatbyråns klienter vid t.ex. polisförhör och förberedelser inför rättegångar.

Ebba åtar sig i första hand uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Jur. kand., Uppsala universitet, 2022
Sommarnotarie, Olsson Lilja Advokater, 2021
Kriminalvården, anstalten Norrtälje, 2020-2021
Biträdande jurist, Advokatfirman Morgården, 2022-

Kontakt
E-post: ek@advokatmorgarden.se
Telefon: 070-6328121