Advokat Carl-Oskar Morgården

Carl-Oskar Morgården inledde sin karriär som affärsjurist i Bryssel och därefter Stockholm på en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer. 2008 bestämde han sig för att följa sin ursprungliga dröm att bli brottmålsadvokat. Han har sedan dess specialiserat sig helt på brottmål och straffrätt, och har under åren gått ett stort antal kurser på området. Dessutom har han med stor framgång företrätt ett mycket stort antal klienter som misstänkts för olika typer av brott. Carl-Oskar kvalificerar sig för Advokatsamfundets tredje och högsta nivå avseende yrkeserfarenhet för brottmålsadvokater. Han har framträtt ofta i media, bl.a. som expert i tv-programmet Brottscentralen. Carl-Oskar Morgården röstades 2021 fram till den tredje mest populära brottmålsadvokaten bland andra advokater och biträdande jurister.

Carl-Oskar åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare och målsägandebiträde. Han åtar sig även uppdrag för företag och organisationer som behöver rådgivning i straffrättsliga ärenden.

Jur. kand. Uppsala universitet och Université Montpellier 1, 2007
Trainee, Europaparlamentet, 2007
Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge, 2007 - 2008
Biträdande jurist, Advokatfirman Glimstedt, 2008 - 2011
Advokat och delägare, Advokatfirman Glimstedt, 2012 - 2017
Advokat, Försvarsadvokaterna Stockholm, 2017-2019
Advokat och grundare, Advokatfirman Morgården, 2019-
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2011

Kontakt
E-post: com@advokatmorgarden.se
Telefon: 070-632 81 22

undefined

Advokat Alen Mizimovic

Alen Mizimovic har sedan sin juristexamen från Örebro universitet arbetat med humanjuridik och huvudsakligen med brottmål. Han specialiserade sig på straffrätt redan under universitetsstudierna, då han bland annat läste avancerade kurser i allmän straffrätt och påföljdslära. Han har under sina år på advokatbyrå haft flera uppdrag som bl.a. målsägandebiträde, särskild företrädare och privat försvarare. Sedan han blev advokat har han dock främst arbetat som offentlig försvarare och framgångsrikt försvarat klienter i flera mål.

Alen åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han åtar sig även tvångsmål (LVU, LPT och LVM), vårdnadstvister samt migrationsrättsliga uppdrag.

Jur. kand., Örebro universitet, 2019
Biträdande jurist och advokat, HGA Advokatbyrå, 2019-2024
Advokat, Advokatfirman Morgården, 2024-

Kontakt
E-post: am@advokatmorgarden.se
Telefon: 070-140 69 25

Advokat Marika Lampers

Marika Lampers har erfarenhet av att arbeta med brottmål i flera olika roller. Hon har bl.a. arbetat på anstalten Hall och gjort praktik som protokollförare på Stockholms tingsrätt. Marika har läst fördjupningskurs i brottmål samt skrivit sitt examensarbete i ämnet. Marika har under sin tid på Advokatfirman Morgården biträtt Carl-Oskar Morgården i flera mycket omfattande mål, rörande bl.a. mord. Hon har även stor erfarenhet av att företräda brottsoffer samt att vara ombud i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge.

Marika åtar sig i uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon åtar sig även uppdrag som ombud i vårdnadstvister.

Jur. kand., Uppsala universitet, 2021
Juristassistent, Advokatbyrån Thomas Bodström, 2019-2020
Uppsatspraktik, Stockholms tingsrätt, 2020
Biträdande jurist, Advokatfirman Morgården, 2021-2024
Advokat, Advokatfirman Morgården, 2024-

Kontakt
E-post: ml@advokatmorgarden.se
Telefon: 070-632 81 24

Biträdande jurist Ebba Karlsson

Ebba Karlsson tog sin juristexamen från Uppsala universitet i juni 2022. Ebba har redan erfarenhet av att arbeta med brottmål i flera olika roller. Hon har arbetat som sommarnotarie på annan humanjuridisk byrå och arbetat inom Kriminalvården. Ebba har dessutom skrivit sitt examensarbete i ämnet och gjort uppsatspraktik på advokatbyrån. Hon har därutöver deltagit i flera advokatkurser i straffrätt. Utöver egna uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare biträder Ebba advokatbyråns klienter vid t.ex. polisförhör och förberedelser inför rättegångar.

Ebba åtar sig i första hand uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Jur. kand., Uppsala universitet, 2022
Sommarnotarie, Olsson Lilja Advokater, 2021
Kriminalvården, anstalten Norrtälje, 2020-2021
Biträdande jurist, Advokatfirman Morgården, 2022-

Kontakt
E-post: ek@advokatmorgarden.se
Telefon: 070-6328121