Välkommen till en av
Sveriges främsta advokatbyråer
inom brottmål

Är Du misstänkt för brott?
Jourtelefon 070-632 81 22

Det här är vår hemmaplan

Vi är experter på brottmål och har tillbringat tusentals timmar i rättssalen. Vi kombinerar högklassig straffrättslig rådgivning med nytänkande och stor lyhördhet för våra klienters situationer. Vi gör alltid vårt yttersta för att tillvarata våra klienters intressen, oavsett brottsmisstanke och storleken på uppdraget. För oss existerar inga omöjliga fall. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation och låt oss berätta hur vi kan hjälpa Dig. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Kontakta oss

Misstänkt för brott?

Den straffrättsliga processen börjar med ett polisförhör. Det som sägs i förhöret kan få stor betydelse både för frågan om frihetsberövande och vid en eventuell rättegång. Den misstänkte är inte skyldig att uttala sig i förhör, och har ingen sanningsplikt, men ibland kan det vara bra att redan tidigt i processen ge sin version till polisen. Den misstänkte har alltid rätt att ha en försvarsadvokat närvarande vid förhöret. Delta aldrig i polisförhör utan att först ha låtit oss förklara brottsmisstankens innebörd och den misstänktes rättigheter samt tillsammans med Dig utarbetat en hållbar försvarsstrategi. På så vis maximerar vi chanserna till ett fördelaktigt utfall.

Läs mer här