Välkommen till en av
Sveriges främsta advokatbyråer
inom brottmål

Våra medarbetare

Expertis inom brottmål

Vi är experter på brottmål och har tillbringat tusentals timmar i rättssalen. Vi kombinerar högklassig straffrättslig rådgivning med nytänkande och stor lyhördhet för våra klienters situationer. Vi gör alltid vårt yttersta för att tillvarata våra klienters intressen, oavsett brottsmisstanke och storleken på uppdraget. För oss existerar inga omöjliga fall. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation och låt oss berätta hur vi kan hjälpa Dig. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Misstänkt för brott?

Den straffrättsliga processen börjar med ett polisförhör. Det som sägs i förhöret kan få stor betydelse både för frågan om frihetsberövande och vid en eventuell rättegång. Den misstänkte är inte skyldig att uttala sig i förhör, och har ingen sanningsplikt, men ibland kan det vara bra att redan tidigt i processen ge sin version till polisen. Den misstänkte har alltid rätt att ha en försvarsadvokat närvarande vid förhöret. Delta aldrig i polisförhör utan att först ha låtit oss förklara brottsmisstankens innebörd och den misstänktes rättigheter samt tillsammans med Dig utarbetat en hållbar försvarsstrategi. På så vis maximerar vi chanserna till ett fördelaktigt utfall.

Läs mer här

Nyheter

Vi deltar ofta i stora och uppmärksammade rättegångar. Här kan Du läsa mer om aktuella mål och nyheter på byrån. Kontakta oss om Du har frågor om något av de mål som vi jobbar med.

Alla nyheter

2021-09-05 Carl-Oskar Morgården medverkar i Krull & Kriminell
Carl-Oskar Morgården medverkar som gäst i senaste avsnittet av den populära podcasten Krull & Kriminell. ”Advokaten Carl-Oskar Morgården gläntar på dörren till den ljusskygga sidan av advokatyrket. Han berättar om “Förortsgangsters i kostym” - det vill säga jurister med bristande etik och moral som knyter tvivelaktiga band till sina kriminella klienter. Mutor, cynisk marknadsföring, tveksamt umgänge och ibland rent kriminellt beteende. Efter flera uppmärksammade fall där advokater blivit avstängda är det är dags att ta tempen på yrkesgruppen, som ibland tycks ha tappat omdömet helt.”

Advokat Carl-Oskar Morgården | Lyssna här | PodMe Premium podcasts

2021-08-30 Prövningstillstånd i Högsta domstolen
HD har meddelat prövningstillstånd för en av Carl-Oskar Morgårdens klienter rörande frågan om förverkande av villkorligt medgiven frihet. Domen kommer att få mycket stor betydelse för de återfaller i brott under villkorlig frigivning från ett annat fängelsestraff. HD kommer att meddela domen under hösten 2021.

HD prövar om avklippt öra är nog för förverkad villkorlig frigivning | Dagens Juridik

2021-07-20 Frikännande dom i Sveriges största mål rörande pirat-TV
Carl-Oskar Morgården och Johan Larsson försvarade en klient åtalad för brott mot upphovsrättslagen bestående i delaktighet i ett mycket omfattande och avancerat brottsupplägg rörande s.k. IP-tv och cardsharing. Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea hovrätt frikände klienten helt från åtalet.

Misstänkta TV-pirater krävs på 137 miljoner kronor | SVT Nyheter