Välkommen till en av
Sveriges främsta advokatbyråer
inom brottmål

Våra medarbetare

Expertis inom brottmål

Vi är experter på brottmål och har tillbringat tusentals timmar i rättssalen. Vi kombinerar högklassig straffrättslig rådgivning med nytänkande och stor lyhördhet för våra klienters situationer. Vi gör alltid vårt yttersta för att tillvarata våra klienters intressen, oavsett brottsmisstanke och storleken på uppdraget. För oss existerar inga omöjliga fall. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation och låt oss berätta hur vi kan hjälpa Dig. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Misstänkt för brott?

Den straffrättsliga processen börjar med ett polisförhör. Det som sägs i förhöret kan få stor betydelse både för frågan om frihetsberövande och vid en eventuell rättegång. Den misstänkte är inte skyldig att uttala sig i förhör, och har ingen sanningsplikt, men ibland kan det vara bra att redan tidigt i processen ge sin version till polisen. Den misstänkte har alltid rätt att ha en försvarsadvokat närvarande vid förhöret. Delta aldrig i polisförhör utan att först ha låtit oss förklara brottsmisstankens innebörd och den misstänktes rättigheter samt tillsammans med Dig utarbetat en hållbar försvarsstrategi. På så vis maximerar vi chanserna till ett fördelaktigt utfall.

Läs mer här

Nyheter

Vi deltar ofta i stora och uppmärksammade rättegångar. Här kan Du läsa mer om aktuella mål och nyheter på byrån. Kontakta oss om Du har frågor om något av de mål som vi jobbar med.

Alla nyheter

2021-10-26 Omfattande rättegång rörande påstådd bolåneliga
Den 26 oktober påbörjades rättegången i Stockholms tingsrätt rörande en påstådd liga som åtalats för att under flera års tid ha lurat storbanker på bolån på över 400 miljoner kronor. Carl-Oskar Morgården, biträdd av Marika Lampers, försvarar en av de huvudåtalade i målet. Rättegången beräknas pågå 27 dagar och ska avslutas 22 december.

Tv4play.se

2021-10-22 Framgång för försvaret i ett av Sveriges största tryckfrihetsmål
Den 22 oktober meddelades dom i ett mål där Carl-Oskar Morgården försvarade den ansvarige utgivaren för en webbplats där det publicerats material som enligt Justitiekanslern utgjorde hets mot folkgrupp i 42 fall. Eftersom målet rör tryckfrihet dömde en jury på 9 lekmän tillsammans med 3 lagfarna domare i tingsrätten. Juryn frikände från 13 åtalspunkter; därutöver frikände de lagfarna domarna från 5 punkter. Ytterligare 2 punkter lades ner av Justitiekanslern. Totalt frikändes den ansvarige utgivaren från hälften av åtalspunkterna, vilket var en stor framgång för försvaret. Målet är ett av de hittills största i sitt slag i Sverige och är av stort intresse för gränsdragningen mellan det fria ordet - som är av avgörande betydelse i ett demokratiskt samhälle - och en straffbar gärning.

2021-09-21 Carl-Oskar Morgården medverkar i Anders och våldet på TV4
Advokat Carl-Oskar Morgården medverkar i dokumentärserien Anders och våldet, där han diskuterar det grövre och ökade gängvåldet ur en försvarsadvokats perspektiv.

Tv4play.se