Välkommen till en av
Sveriges främsta advokatbyråer
inom brottmål

Våra medarbetare


Vi är experter på brottmål. Vi kombinerar högklassig straffrättslig rådgivning med nytänkande och stor lyhördhet för våra klienters situationer, oavsett brottsmisstanke och storleken på uppdraget. För oss existerar inga omöjliga fall. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Misstänkt för brott?

Den straffrättsliga processen börjar med ett polisförhör. Det som sägs i förhöret kan få stor betydelse både för frågan om frihetsberövande och vid en eventuell rättegång. Den misstänkte är inte skyldig att uttala sig i förhör, och har ingen sanningsplikt, men ibland kan det vara bra att redan tidigt i processen ge sin version till polisen. Den misstänkte har alltid rätt att ha en försvarsadvokat närvarande vid förhöret. Delta aldrig i polisförhör utan att först ha låtit oss förklara brottsmisstankens innebörd och den misstänktes rättigheter samt tillsammans med Dig utarbetat en hållbar försvarsstrategi. På så vis maximerar vi chanserna till ett fördelaktigt utfall.

Läs mer här

Lyssna på poddar med advokat Carl-Oskar Morgården

Carl-Oskar Morgården har nyligen blivit intervjuad i poddarna Krull & Kriminell och Kaffe bitter. Lyssna gärna på dessa om ni vill veta mer om vad som gjort honom till en av Sveriges mest framgångsrika försvarsadvokater.

Nyheter

Vi deltar ofta i stora och uppmärksammade rättegångar. Här kan Du läsa mer om aktuella mål och nyheter på byrån. Kontakta oss om Du har frågor om något av de mål som vi jobbar med.

Alla nyheter

2022-05-12 Frikännande dom i omfattande mål rörande svarta lägenhetskontrakt
15 personer stod åtalade i det fall som beskrivits som Sveriges största vad gäller svarta lägenhetskontrakt. Carl-Oskar Morgårdens klient frikändes helt från ansvar eftersom tingsrätten kom fram till att den åtalade gärningen inte var att rubricera som grov, och att den därmed var preskriberad.

Mor och dotter döms till fängelse – sålde svarta lägenhetskontrakt för miljonbelopp - DN.SE

2021-12-10 Helt frikännande dom rörande bankbedrägerier i hundramiljonersklassen
Åtta personer stod åtalade i rättegången, som är den största i sitt slag i Sverige och pågick under 29 dagar i Stockholms tingsrätt. Carl-Oskar Morgårdens klient var den enda som frikändes. Tingsrätten fann att det inte var bevisat att klienten haft kännedom om att oriktiga uppgifter och falska handlingar skulle användas i de bolåneansökningar som skickades till bankerna. Vidare fann tingsrätten att en eventuell medhjälpsgärning inte omfattades av åtalet. Slutligen fann tingsrätten att det inte heller var bevisat att klienten haft uppsåt till medhjälp till brottsligheten. Åtalet ogillades därför i sin helhet. En oerhört glädjande dom för vår klient som riskerade ett långt fängelsestraff, utvisning till Ryssland samt förverkande av påstått brottsutbyte. Carl-Oskar Morgården biträddes av Marika Lampers.

Liga lurade banker – fem döms i härvan (expressen.se)

2021-12-10 Frikännande hovrättsdom efter 5 års fängelse i tingsrätten
Svea hovrätt frikände Carl-Oskar Morgårdens klient från människorov, försök till grov utpressning och övergrepp i rättssak. I tingsrätten dömdes klienten till 5 års fängelse. Grunden till den frikännande domen är de stora brister i förundersökningen som försvaret påpekat allt sedan rättegången i tingsrätten; att åklagaren struntat i att undersöka den påstådda brottsplatsen, att inhämta mastuppkopplingar och att utreda målsägandens skador på ett rättssäkert sätt. Vi accepterar aldrig att någon av våra klienter döms för ett allvarligt brott utan att man vänt på alla stenar under utredningen! Denna gång blev det helt avgörande.

Slipper 5 års fängelse – dömdes utan teknisk bevisning: ”Oförklarligt” (dt.se)