Välkommen till en av
Sveriges främsta advokatbyråer
inom brottmål

Våra medarbetare


Vi är experter på brottmål. Vi kombinerar högklassig straffrättslig rådgivning med nytänkande och stor lyhördhet för våra klienters situationer, oavsett brottsmisstanke och storleken på uppdraget. För oss existerar inga omöjliga fall. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Misstänkt för brott?

Den straffrättsliga processen börjar med ett polisförhör. Det som sägs i förhöret kan få stor betydelse både för frågan om frihetsberövande och vid en eventuell rättegång. Den misstänkte är inte skyldig att uttala sig i förhör, och har ingen sanningsplikt, men ibland kan det vara bra att redan tidigt i processen ge sin version till polisen. Den misstänkte har alltid rätt att ha en försvarsadvokat närvarande vid förhöret. Delta aldrig i polisförhör utan att först ha låtit oss förklara brottsmisstankens innebörd och den misstänktes rättigheter samt tillsammans med Dig utarbetat en hållbar försvarsstrategi. På så vis maximerar vi chanserna till ett fördelaktigt utfall.

Läs mer här

Lyssna på poddar med advokat Carl-Oskar Morgården

Carl-Oskar Morgården har nyligen blivit intervjuad i poddarna Krull & Kriminell och Kaffe bitter. Lyssna gärna på dessa om ni vill veta mer om vad som gjort honom till en av Sveriges mest framgångsrika försvarsadvokater.

Nyheter

Vi deltar ofta i stora och uppmärksammade rättegångar. Här kan Du läsa mer om aktuella mål och nyheter på byrån. Kontakta oss om Du har frågor om något av de mål som vi jobbar med.

Alla nyheter

2023-05-29 Frikännande dom i uppmärksammat mål rörande drunkningsolycka
Tre personer stod åtalade för vållande till annans död efter att en pojke rymt från sin förskola och drunknat i en pool i Södertälje. Carl-Oskar Morgården försvarade ordföranden i föreningen som ägde fastigheten där förskolan bedrevs. Tingsrätten fann dels att ansvaret för rymningen hade delegerats, dels att agerandet i sig inte var oaktsamt. Åtalet ogillades alltså på bägge dessa grunder. En mycket stor lättnad för vår klient och en slutpunkt för den tragiska händelsen. Domen överklagades inte av åklagaren.

Rymde från förskolan och drunknade | Nyheter | Expressen

2022-10-14 Helt frikännande dom rörande hets mot folkgrupp
I ett mycket uppmärksammat mål rörande hets mot folkgrupp frikändes Carl-Oskar Morgårdens 95-åriga klient på bägge åtalspunkterna. Tingsrätten kom fram till att den tilltalade saknat uppsåt rörande en av punkterna, och att uttalandet i den andra punkten inte utgjorde hets mot folkgrupp. Åklagaren valde att inte överklaga domen.

Nazisten Vera Oredsson frias på alla punkter – ”Den här domen kommer få betydelse” – Dala-Demokraten (dalademokraten.se)

2022-05-12 Frikännande dom i omfattande mål rörande svarta lägenhetskontrakt
15 personer stod åtalade i det fall som beskrivits som Sveriges största vad gäller svarta lägenhetskontrakt. Carl-Oskar Morgårdens klient frikändes helt från ansvar eftersom tingsrätten kom fram till att den åtalade gärningen inte var att rubricera som grov, och att den därmed var preskriberad.

Mor och dotter döms till fängelse – sålde svarta lägenhetskontrakt för miljonbelopp - DN.SE