KONTAKT

Behovet av en försvarsadvokat
uppstår sällan under kontorstid.
Vi finns tillgängliga när Du behöver det.

Advokatfirman Morgården AB

Organisationsnummer: 559222-5618

Besöksadress: Norra Agnegatan 38, 112 29 Stockholm

Postadress: Norra Agnegatan 38, 112 29 Stockholm

Telefon (växel): 010-155 02 00

Fax: 08-545 722 60

Telefon vid brådskande ärenden utanför kontorstid: 070-632 81 22.

E-post: info@advokatmorgarden.se

 

Bankgiro arvoden: 5411-1331

Bankgiro klientmedel: 5419-0606                  

 

Facebook: @advokatmorgarden

Instagram: @advokatmorgarden

Signal/Whatsapp/Wire: 070-6328122